LiveZilla Live Help
รายการวัสดุมาตรฐาน
รายการวัสดุมาตราฐาน (Outline Spec) ของเรา : ใช้เพื่อประกอบราคาประมาณการขั้นต้นของแบบบ้านสำเร็จรูปของเราเท่านั้น เราใช้รายการนี้เป็นรายการตั้งต้นของแบบบ้านทุกแบบ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวม อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ภายหลังตามความเหมาะสมของบ้านแต่ละหลัง   ....................................................................................................................................