LiveZilla Live Help

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

 
Reply to this topicStart new topic
ความสำคัญของผังเมืองรวม
support
โพสต์ Jul 27 2017, 08:22 AM
โพสต์ #1


Advanced Member
***

กลุ่ม : Administrators
โพสต์ : 630
เป็นสมาชิกเมื่อ : 26-January 12
หมายเลขสมาชิก : 7



ผังเมืองรวม สำคัญกับการออกแบบบ้าน อย่างไร

ผังเมืองรวม เป็นกฎกระทรวง ที่ใช้บังคับในการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ ซึ่งข้อบังคับก็จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ เมื่อถามว่าผังเมืองรวมนั้น สำคัญอย่างไร มีความเกี่ยวข้อง กับการออกแบบบ้านอย่างไร ตอบว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ว่าที่ดินของเรานั้น อยู่ในผังเมืองรวม ที่มีข้อกำหนดให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินทำอะไรได้บ้าง มีข้อกำหนดเรื่องพื้นที่ว่าง โดยจะแบ่งเป็นสี ทำให้เราได้รู้ขอบเขตของเราว่าจะต้องออกแบบบ้าน หรืออาคารประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ

ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างคร่าวๆ ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 เพื่ออธิบายให้พอเข้าใจนะครับ

ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 จะแบ่งสีเป็นดังนี้



ตัวอย่างเช่น ถ้าที่ดินของเราตั้งอยู่ที่ ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่ดินเราจะอยู่บนพื้นที่สีชมพู นั่นก็คือ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการสร้างบ้านพักอาศัย, สำนักงาน, หรือโรงเรียน เราก็สามารถสร้างได้ หากเราต้องการสร้างสิ่งที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ก็สามารถทำได้ แต่จะมีข้อกำหนดอยู่ว่า จะต้อง

1.) ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร
2.) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

แต่ในพื้นที่สีชมพู ก็จะมีการกำหนดไว้ด้วยว่า ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ตามที่กำหนด เช่น

- โรงงานในบางประเภท ซึ่งถ้าเราต้องการสร้างโรงงานในพื้นที่สีชมพูนั้นก็ต้องเช็คดูอีกว่า โรงงานประเภทใดบ้างที่สามารถสร้างได้ โดยเช็คได้จากบัญชีท้ายกฎกระทรวง ของผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
- ห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
- หรือห้ามใช้ที่ดินเพื่อกำจัดมูลฝอย เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 2 ถ้าที่ดินของเราตั้งอยู่ที่ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง นั่นหมายถึง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือถ้าต้องการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ก็มีข้อกำหนดไว้ ดังนี้

1.) ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร
2.) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

นั้นหมายความว่า ถ้าเรามีที่ดินและต้องการสร้างบ้านพักอาศัยของเราเองนั้น สามารถทำได้แต่ต้องใช้พื้นที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินทั้งหมดในการสร้างบ้าน

แต่ก็มีข้อห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นด้วย เช่น

- ห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เช่นถ้าเรามีดินขนาดใหญ่มาก ต้องการทำหมู่บ้านจัดสรร ก็ไม่สามารถทำได้
- ห้ามประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
- ห้ามสร้างสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น

และนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆ ของการดูผังเมืองรวมของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 ครับ ถึงแม้ว่าจะมีผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 บังคับใช้ในพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานี ก็จะมีผังเมืองรวมของพื้นที่นั้นๆ แยกต่างหากออกมาอีก เช่น ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังมีข้อบัญญัติท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2558 ที่ใช้บังคับในพื้นที่ ดังนั้นหากใครต้องการออกแบบบ้าน หรืออาคารประเภทต่างๆ ต้องลองเช็คดูว่ามีผังเมืองรวมบังคับเฉพาะในพื้นที่นั้นๆ หรือไม่ด้วยนะครับ โดยสามารถหาข้อมูลหรือดาวน์โหลด ผังเมืองรวมพื้นที่ต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพื้นที่นั้นๆ ได้เลยครับ

สรุปได้ว่า ถ้าเรามีการตรวจสอบผังเมืองรวมก่อนการออกแบบนั้น ก็จะทำให้เราได้รู้ถึงข้อจำกัดต่างๆ ในพื้นที่ดินของเรา ทำให้การออกแบบออกมาได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องมานั่งแก้ไขในภายหลัง นอกจากไม่เสียเวลาแล้ว ยังได้ความสบายใจอีกด้วยครับ อย่างไรก่อนการออกแบบบ้าน หรืออาคารประเภทต่างๆ ลองเช็คผังเมืองดูกันก่อนนะครับ


------------------------------------------

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 



ไม่มีภาพประกอบ M3idea: 23rd June 2018 - 06:25 AM