โครงสร้างไม้ไผ่กับงานสถาปัตยกรรม


ไม้ไผ่เป็นไม้ที่เกิดง่ายเจริญเติบโตเร็ว คนในอดีตจึงนิยมนำมาสร้างที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ด้วยความที่ก่อสร้างง่าย หาง่าย และมีจำนวนมากเครกิตภาพ : compasscm.com


โครงสร้างไม้ไผ่ในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาทในสถาปัตยกรรมสมัยปัจจุบันไม่น้อย เนื่องด้วยสามารถทำรูปแบบอาคารได้ดั่งใจ สามารถทำช่วงพาดกว้างได้ ทำเป็นโครง truss ได้ ใช้ร่วมกับคอนกรีต เหล็ก และโครงสร้างหลายชนิด ชนิดไม้ไผ่ที่นิยมนำมาทำโครงสร้าง คือ ไผ่ตง มีลักษณะเนื้อหนาแข็งแรง เหมาะกับงานก่อสร้าง ไผ่เลี้ยง จะใช้ในงานตกแต่งโครงสร้างเล็กๆ เพราะเป็นไผ่ขนาดเล็กเครดิตภาพ : dsignsomething.com


เรามาดูว่ากรรมวิธีในการเตรียมไม้ไผ่ในการก่อสร้าง มีดังนี้

1. เลือกตัดไม้ไผ่ที่มีอายุเต็มที่ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2. นำไปแช่น้ำ ตั้งแต่ 3 วันถึง 3 เดือน เพื่อป้องกันแมลง
3. ใช้ความร้อน ทำได้ 2 วิธี คือ การต้ม จะทำให้เนื้อไม้นุ่ม การปิ้ง จะทำให้เนื้อไม้แข็ง
4. เคลือบน้ำยากันแมลง และเคลือบน้ำยากันผุกร่อน
โครงสร้างไม้ไผ่ยังสามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างอื่นได้ โครงสร้างที่นิยมใช้ร่วมกันในปัจจุบัน คือ โครงสร้างเหล็ก และคอนกรีต

โครงสร้างเหล็กกับไผ่เครดิตภาพ : freesplans.com


โครงสร้างเหล็กกับไผ่ มักจะใช้ร่วมกัน โดยเหล็กนั้นจะเป็นตัวเชื่อมไผ่เข้าด้วยกันตามข้อต่อของไผ่

โครงสร้างคอนกรีตกับไผ่เครดิตภาพ : bamboo-architecture


โครงสร้างคอนกรีตกับไผ่มักจะใช้ร่วมกันกับงานเล็กๆ ตกแต่ง แต่คอนกรีต มีอีกหน้าที่หนึ่ง คือยึดกับไผ่รับแรงเฉือนของไผ่

ข้อดี ของโครงสร้างไม้ไผ่

1. มีความสวยงาม
2. สามารถเป็นโครงสร้างช่วงพาดกว้างได้
3. ใช้กับโครงสร้างอื่นได้
4. สามารถทำรูปร่างได้อิสระ

ข้อเสีย ของโครงสร้างไม้ไผ่

1. มีราคาแพง
2. หาวัสดุยากมีราคาแพง
3. อายุการใช้งานไม่มากเท่ากับโครงร้างอื่น

อย่างไรก็ตามโครงสร้างไม้ไผ่นั้น เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีความสวยงาม และขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ในการออกแบบ เป็นวัสดุพื้นถิ่นของไทย สามารถทนกับสภาพอากาศในไทยได้ ไม่ส่งผลเสียกับสภาพแวดล้อม


-------------------------------------------------------------