การก่อสร้างระบบ Prefab คืออะไร?
เครดิตภาพ : autodoorcenter.com


Prefab (พรีแฟบ) เป็นวิธีการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร โดยผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ให้สำเร็จก่อน จึงนำมาประกอบหน้างาน เพราะด้วยวัตถุประสงค์หลัก ก็เพื่อลดต้นทุนเรื่องเวลา และแรงงานเป็นสำคัญ Prefab คือการเทหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กในแบบหล่อ แล้วยกเป็นผนังทีละชิ้น มาประกอบเป็นอาคาร โดยจะใช้ผนังเป็นผนังรับน้ำหนัก แทนเสาและคาน หรือเลือกใช้เป็นแค่เพียงส่วนผนังร่วมกับระบบเสาคานก็ได้ครับ

โดยแนวคิด Prefab เริ่มจากปัญหาของค่าแรงที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และการขาดแคลนแรงงานฝีมือในการก่อสร้าง ทำให้มาตรฐานและคุณภาพงานด้อยลง นักออกแบบจึงเริ่มคิดวิธีการก่อสร้างรูปแบบ Prefab ขึ้นมาหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับโจทย์ นอกจากนี้การก่อสร้างระบบ Prefab ยังแบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆ เป็นระบบการก่อสร้างที่แยกงานออกเป็นระบบย่อย ผลิตนอกไซต์ก่อสร้าง แล้วนำมาประกอบขึ้นที่ไซต์ได้ในภายหลัง โดยระบบนี้ไม่จำกัดว่าจะเป็นวัสดุประเภทใด แต่ส่วนใหญ่มักเป็นไม้หรือเหล็ก แต่มักจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป

ข้อดี

ลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ เมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างปกติ สามารถก่อสร้างได้อย่างสะดวกเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากต้องมีการเตรียมการวางแผน ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง และมีการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนการก่อสร้าง จากโรงงานผลิตชิ้นส่วน

ข้อเสีย

ต้องมีการเตรียมงานที่รอบคอบ และครอบคลุมทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้ปริมาณงานในส่วนของการเตรียมงาน และจัดทำ Shop Drawing มากขึ้น เมื่อเทียบกับการก่อสร้างระบบปกติ เนื่องจากต้องคำนึงถึง การผลิต การขนส่ง และการติดตั้งเป็นอย่างมาก


.................................