ถังดังไขมันมีหน้าที่ทำอะไร?


เครดิตภาพ : baanlaesuan.com


“ถังดักไขมัน” ก็คือ อุปกรณ์ที่ช่วยดักจับไขมันในท่อน้ำทิ้ง จากการที่เราล้างภาชนะ และ อุปกรณ์หุงต้ม เพื่อไม่ให้ไหลไปปะปนกับน้ำทิ้ง ที่

ระบายสู่ท่อน้ำสาธารณะ เพราะ เนื่องจากไขมันนั้น บำบัดได้ยาก บ้านพักอาศัยทุกหลัง จึงควรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี “ถังดักไขมัน”

วิธีการติดตั้ง

เพียงแค่ ต่อท่อระบายน้ำทิ้ง จากอ่างล้างจาน เข้ากับถังดักไขมัน แล้วติดตั้งท่อระบายน้ำของถังดักไขมัน ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ บ่อ

ดักไขมัน ที่แท้จริงแล้ว ก็เหมือนบ่อพักน้ำเน่าเสียนั้นเอง แต่จะมีอุปกรณ์กรอง ดัก เอาส่วนที่เป็นไขมันออกจากน้ำนั่นเองครับ


เครดิตภาพ : baanlaesuan.com


การดูแลรักษาถังดักไขมัน

สิ่งสำคัญที่เราควรทำ คือ

- นำตะกร้าดักเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า

- เดินท่อน้ำทิ้งจากถังดักไขมัน ควรระบายไขมันที่ลอยอยู่ ออกทางท่อระบายไขมัน ทุกๆ 7-10 วัน หรือ ตักไขมันออก ควรล้างถังดักไขมัน

ทุกๆ 4-5 เดือน โดยการถอดวาล์วที่ก้นถังออก

เท่านี้เองครับ เราก็จะมีถังดักไขมันไว้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น และไม่ปล่อยของเน่าเสียลงสู่ท่อน้ำสาธารณะเครดิตภาพ : baanlaesuan.com


***********************************