เงื่อนไขการปรับแบบฟรี

เงื่อนไขการปรับแบบฟรี

1.เป็นแบบบ้านของ www.clicks4home.com เท่านั้น
2.เพิ่ม หรือลดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 10 ตรม.
3.ไม่เปลี่ยนดีไซน์

ขั้นตอนการสั่งแบบบ้าน

1-เลือกแบบที่คิดว่าตรงความต้องการ หรือใกล้เคียงที่สุด
2-List รายการที่ตอ้งการปรับแบบ
3-รวบรวมข้อมูลที่ดินที่จะปลูกสร้าง (หน้าโฉนด / ขนาดที่ดิน กว้าง*ยาว)
4-ส่งข้อ 1-3 ให้ทีมงาน (ได้ทุกช่องทางการติดต่อ) ภายใน3 วัน สถาปนิกของเราจะประเมินความเป็นไปได้
ของความต้องการในการปรับแบบ และแจ้งเจ้าของโครงการทราบในเบื้องต้น
5-เสนอรายละเอียด ขอบเขตงาน และราคาค่าแบบ ถ้าเจ้าของโครงการตกลง จึงเริ่มงาน