ซื้อแบบบ้าน Clicks4home จะได้อะไรบ้าง?

แบบบ้านในเว็บไซต์ www.Clicks4Home.com ของเรา ถูกออกแแบบเพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาแบบบ้าน เรามีแบบบ้าน หลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบ หลากหลายฟังก์ชั่น มากมายให้เลือก จึงอาจมีหลังไหนที่ใกล้เคียงจะเป็นบ้านในฝันของคุณ นอกจากนี้เรายังมีบริการปรับแบบ เพื่อเติมเต็มช่องว่าง เพื่อให้คุณได้แบบบ้านที่สมบูรณ์ ตรงใจ-ตรงความต้องการของคุณมากที่สุด การปรับแบบสามารถปรับได้ทั้งการปรับเพิ่ม-ลดขนาดห้อง ปรับการใช้สอยภายใน ปรับหน้าตาภายนอก ปรับวัสดุต่างๆ ทั้งภายนอก ภายใน โดยจะมีสถาปนิกผู้ออกแบบ เป็นที่ปรึกษา ช่วยดูความเป็นไปได้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่อย่างไร ( ดูเงื่อนไขการปรับแบบฟรี )

ดูเงื่อนไขการปรับแบบฟรี

ขั้นตอนการทำงาน
เราจะแบ่งการทำงานเป็นสองช่วงหลักๆ คือ ช่วงงานจัดทำแบบดีไซน์ และช่วงงานจัดทำแบบก่อสร้าง
ในช่วงงานดีไซน์ เราจะจัดทำแบบที่ปรับแก้ตามรายการที่ตกลงกันไว้(ถ้ามี) ให้ดูโดยตัวบ้าน จะนำเสนอเป็นภาพสามมิติ คือ มีแปลน,ภาพตัดภายในตัวบ้าน,หน้าตาบ้านโดยรอบ ,รูปด้าน และรายการวัสดุ ส่งให้ดูเพื่อให้เจ้าของบ้านเป็นภาพบ้านทั้งหลังอย่างชัดเจน และจุดไหนที่ต้องการปรับแก้ ก็จะปรับแก้ให้ดู (แก้ในสามมิติให้เห็นภาพชัดเจน)

เมื่อแบบดีไซน์ลงตัว ถูกใจเจ้าของบ้านแล้วจึงจะเริ่มงานในช่วงงานเขียนแบบต่อไป
ในช่วงงานเขียนแบบ ทีมงานจะจัดทำแบบสำหรับก่อสร้าง โดยแกะจากแบบบ้าน ที่ได้ออกแบบไว้ ในขั้นตอนแบบดีไซน์ นำมาเขียนเป็นภาพสองมิติ มีรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ช่างสามารถนำไปสร้างได้ โดยแบบก่อสร้างแต่ละเล่มจะประกอบด้วย แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง(โดยวิศวกร) แบบระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล ครบชุด

การส่งมอบงาน
สำหรับชุดพร้อมสร้าง จะได้รับแบบก่อสร้าง จำนวน 7 เล่ม ,เอกสารรับรองการออกแบบของสถาปนิก-วิศวกร,รายการคำนวณโครงสร้าง ,แบบดีไซน์ชุดที่อนุมัติให้เขียนแบบ,รายการวัสดุ เจ้าของบ้านสามารถนำแบบไปใช้ในการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง และนำไปให้ผู้รับเหมาสร้าง ได้เลย

การเซ็นต์รับรอง
แบบบ้านของเราทุกหลัง ถูกออกแบบ และรับรองว่าเป็นแบบที่ได้มาตรฐาน โดยสถาปนิก และวิศวกรวิชาชีพ นอกจากจะใช้ในการยื่นขออนุญาติก่อสร้างอาคารแล้ว ยังเป็นความมั่นใจว่าเป็นแบบที่ถูกออกแบบตามหลักวิชา ผ่านกระบวณการออกแบบอย่างถูกต้อง เมือ่นำไปสร้างก็จะได้แบบที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถใช้งานได้ดี

รายการคำนวณโครงสร้าง
เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง จัดทำขึ้นโดยวิศวกรผู้ออกแบบ รูปแบบเป็นเอกสารขนาดเอ4 จำนวน1 เล่ม มีการเซ็นต์รับรองกำกับไว้ทุกแผ่น (ก่อนนำไปยื่นขออนุญาติก่อสร้าง เจ้าของบ้านควรถ่ายเอกสารเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด เผื่อไว้สำหรับในอนาคตที่อยากดัดแปลง หรือต่อเติมตัวบ้าน จะได้ส่งมอบรายการคำนวณโครงสร้างนี้ ให้กับวิศวกรผู้ออกแบบในอนาคต เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลโครงสร้างของตัวบ้าน และจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้น)

รายการคำนวณโครงสร้าง

เมื่อเลือกใช้แบบบ้านจาก www.Clicks4Home.com คุณจะเห็นถึงความใส่ใจ ในทุกขั้นตอนการจัดทำแบบบ้านของเรา คุณจะได้ไม่ใช่แค่บ้านที่สวยแต่ตอนที่เป็นแบบร่าง แต่จะเป็นบ้านที่ สวยทั้งหน้าตา และสวยที่การใช้งาน เมือ่สร้างเสร็จแล้ว ตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้
เรามั่นใจว่าด้วยทีมงาน , สถาปนิก และวิศวกรมากประสบการณ์ของเราจะสามารถให้บริการที่คุณจะต้องประทับใจ และอยากสร้างบ้านเพิ่มอีกหลายหลังอย่างแน่นอน