แบบก่อสร้าง คืออะไร?

แบบก่อสร้าง คือ อะไร?
สิ่งจำเป็นที่สุดในการก่อสร้างบ้าน คือแบบก่อสร้าง แบบก่อสร้างที่ดี มีมาตรฐาน ช่วยป้องกันปัญหาในช่วงงานก่อสร้าง เหมือนการมีแผนที่ ที่ทำให้สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้ โดยไม่ต้องหลงทาง เสียเวลา เสียทรัพยากร ไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นลองมาทำความรู้จักแบบก่อสร้างกันหน่อย

แบบก่อสร้างคือแบบสำหรับนำไปก่อสร้าง มีรายละเอียดต่างๆ ที่ช่างต้องใช้ในการก่อสร้างบ้าน ในเล่มจะแยกเป็นหมวดๆ หมวดแรกคือหมวดสถาปัตยกรรม(AR) หมวดต่อมาคือหมวดงานวิศวกรรม(SR) หมวดงานระบบของอาคาร งานระบบไฟฟ้า+งานระบบปรับอากาศ (EE) งานระบบสุขาภิบาล (SN)
แบบก่อสร้างทุกแผ่น จะมีรายละเอียดโครงการ ชื่อผู้ออกแบบ (สถาปนิก,วิศวกร) ชื่อแผ่น (แยกตามหมวด)

แบบก่อสร้าง

1 แบบสถาปัตย์
แบบสถาปัตยกรรมคือแบบแสดงรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในแต่ละส่วนของบ้าน ประกอบไปด้วย
– ผังบริเวณ และแผนที่สถานที่ก่อสร้าง แสดงแนวเขตที่ดิน ระยะห่างของตัวอาคาร กับแนวเขตที่ดิน

– แปลนพื้น บอกระดับ ตำแหน่ง และระยะโดยละเอียด ของงานพื้น ผนัง ช่องเปิดประตู – หน้าต่าง ตำแหน่งบันได

– รูปด้าน คือภาพการมองบ้านจากภายนอกบ้าน ปกติมี 4 ด้าน แสดงรายละเอียดของตัวบ้าน , ระยะในแนวตั้ง รวมถึงวัสดุที่ใช้ในส่วนต่างๆที่่สามารถมองเห็นได้

-รูปตัด คือภาพบ้านที่ถูกตัดให้เห็นภายในบ้าน แสดงให้เห็นทั้งงานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ แสดงรายละเอียดของตัวบ้าน , ระยะในแนวตั้ง ,ระดับในจุดต่างๆ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในส่วนต่างๆที่่สามารถมองเห็นได้

-รายการประกอบแบบ บอกรายละเอียดวัสดุที่จะใช้ เช่น ผนัง ฝ้า พื้น หลังคา ประตู และหน้าต่าง

-แบบขยาย เสมือนการ Zoom เข้าไปดูรายละเอียดเป็นส่วน ๆ ไป เช่น แบบขยายประตูหน้าต่าง แบบขยายห้องน้ำ แบบขยายบันได แบบขยายระแนงต่างๆ

(ตัวอย่างแบบขยายห้องน้ำ)

(แบบขยายทางสถาปัตยกรรม)

2.แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
รายละเอียดงานโครงสร้าง ออกแบบโดยวิศวกรโยธา เพื่อความคงทนแข็งแรงของตัวบ้าน และเพื่อรองรับแบบสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกได้ออกแบบมา

แบบโครงสร้างประกอบด้วย
– แปลนฐานราก แสดงระบบงานฐานราก (ซึ่งฝังอยู่ใต้ดิน)
– แปลนเสา คาน พื้น แสดงตำแหน่งเสา แนวคาน และพื้นต่าง ๆ

– แปลนโครงหลังคา แสดงแนวโครงหลังคาที่ใช้รองรับกระเบื้องมุงหลังคา
– แบบขยายหน้าตัดเสา คาน พื้น แสดงการเสริมเหล็กเส้นในเสาคอนกรีต คานคอนกรีต และพื้นคอนกรีต

– รายการประกอบแบบ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของคอนกรีต เหล็ก รวมถึงวิธีการทำงานและวิธีทดสอบต่าง ๆ

3.แบบระบบไฟฟ้า แบบที่แสดงงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด ประกอบไปด้วย
– แปลนดวงโคมแสงสว่าง แสดงตำแหน่งดวงโคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งบ้าน พร้อมระบุชนิด ของดวงโคม และอุปกรณ์

-แปลนเต้าเสียบ สวิตซ์ บอกตำแหน่งปลั๊กไฟ ปลัก๊กโทรทัศน์ ปลั๊กโทรศัพท์ ปลั๊ก คอมพิวเตอร์ สวิซต์ ไฟ พร้อมระบุชนิดของอุปกรณ์ทั้งหมด

-รายการประกอบแบบ ระบุขนาดสาย ชนิด และขนาดของท่อร้อยสาย ตู้เมนไฟฟ้า และ อุปกรณ์ในการทำงาน

4 แบบงานระบบสุขาภิบาล คือแบบแสดงรายละเอียดของานสุขาภิบาล เช่นระบบน้ำทิ้ง น้ำดี ระบบประปา และการเดินท่อน้ำประปาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
– แปลนท่อ แนวการเดินท่อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ภายในตัวบ้าน และ ตำแหน่ง บำบัดน้ำเสีย
– แปลนท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ และบ่อดักไขมัน แนวท่อระบายน้ำรอบเขตที่ดิน ตำแหน่งบ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน พร้อมตำแหน่งการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ สาธารณะของทางราชการ

– รายการประกอบแบบ ระบุชนิด ขนาดของท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ข้อต่อ ข้องอ และวาล์วต่างๆ ตลอดจนวิธีการทำงานและวิธีการทดสอบ

จะเห็นว่าในแบบก่อสร้าง จะมีรายละเอียดครบถ้วนสำหรับการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลัง ที่เมื่อเรามีความรู้เบื้องต้นในการดูแบบก่อสร้าง ก็จะทำให้ขั้นตอนในการก่อสร้างหรือพูดคุยกับผู้รับเหมาง่ายขึ้น จากการตรวจเนื้องานเบื้องต้น เป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงงานก่อสร้างบ้านด้วย

หมายเหตุ แบบที่นำมาประกอบในบทความนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Clicks4home.com ไม่อนุญาติให้นำไปเผยแพร่ต่อ

ผู้เขียนบทความ : www.Clicks4Home.com