แบบบ้านหน้าแคบ
แบบตั้งต้น : แบบบ้านสำเร็จรูป รหัส CT2-006
ปลูกสร้างที่ : จ.นครสวรรค์
ปี : 2016
รายละเอียดการปรับแบบ
– เพิ่มที่จอดรถ สำหรับ3 คัน

ชั้น 1
– ปรับห้อง Maid เป็นห้องนอน และเปลี่ยนประตูทางเข้ามาอยู่ในบ้านบริเวณห้องน้ำ
– ขยายห้องน้ำ WC.3 รวมกับห้องน้ำ WC.4
ชั้น 2
– ปรับขนาดห้องนอน 2 และห้องนอน 3 ให้มีขนาดใกล้เคียงกัน
– เพิ่มอ่างอาบน้ำในห้องน้ำ ที่ห้องนอน 1
สนใจ CLICK ดูแบบตั้งต้น