ปรับแบบสำเร็จรูป

แบบตั้งต้น : แบบบ้านสำเร็จรูป รหัส TP1-002
ปลูกสร้างที่ : ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดการปรับแบบ
– เพิ่มโรงจอดรถ สำหรับ 2 คัน
– ขยายผนังฝั่งด้านซ้ายออก 1.00 ม.

สนใจ CLICK ดูแบบตั้งต้น